O nás

První v ČR

 

Taneční škola vznikla jako pokračovatel TAKS (Taneční armádní klub Slaný), kterou jsem otevÅ™el v záÅ™í 1983 z holého nadšení a za pomoci armády, konkrétnÄ› pana Tibora Dobiáše a pozdÄ›ji pana Daniela Pleváka. Nesmím zapomenout také na pana Karla Hevessyho, skvÄ›lého muzikanta, který mnÄ› naplaveninÄ› pomohl radou a zkušenostmi.

Začátky byly nadšenecké s kotoučovým magnetofonem značky Tesla, s kostýmy šitými ze zbytků praporoviny a s půjčenou tÄ›locvičnou, kde svítilo z úsporných důvodů pouze jedno svÄ›tlo. Po prvním roce jsme si vezli z prvního celostátního ASUTu čestné uznání. Kolektiv se však správnÄ› naštval a do roka a dne jsme na tomto festivalu získali 6 prvních míst pÅ™edevším v kolektivních choreografiích, soutěži družstev, rock and rollu a TAKS získal titul NejúspÄ›šnÄ›jší taneční klub v AĆR.

Léta plynula, soubor získával další úspÄ›chy a prošel nÄ›kolikrát generační obmÄ›nou.

Já jsem se oženil, povÄ›sil vojnu na hÅ™ebík a s armádou nadále spolupracoval.

PÅ™išel rok 1989, sametová revoluce a já konečnÄ› mohl využít doklad o absolvování taneční konzervatoÅ™e k získání jednoho z prvních živnostenských listů na výuku tance. Armáda bohužel v našem mÄ›stÄ› zrušila posádku a tak se i klub TAKS pÅ™etransformoval na soukromou taneční školu.V této podobÄ› fungujeme až do dnešní doby.

Co pro Vás chystáme na tuto taneční sezónu, se můžete dozvÄ›dÄ›t v naší aktuální nabídce.

Fotogalerie

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto